กองคลัง

นางวิลาวัลย์ โนระ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.093-1401193

สิบเอกหญิงวนิดา ศรีไกรรส
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
โทร.
นายภัทรกร แสงงาม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร.
นางสาวนันธิดา นันไชย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร.
นางสิริลักษณ์ อินเทพ
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
โทร.

นางสาวนิภาพรรณ โนระ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
โทร.
นางสาวเฌนิศา ลือชา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.

น.ส.กันยาวีร์ ธิวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร.
น.ส.สุทธิกานต์ แซ่ฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.
นางสาวสุภัสสร โนขัติ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.

นางสาวกาญจนาภรณ์ หัตถกอง
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.
นายมนต์ชัย สมควร
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร. 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 114215 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 093-1401193 โทรสาร -
E-mail : por57310@hotmail.com

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft