กองคลัง

นางวิลาวัลย์ โนระ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางสิริลักษณ์ อินเทพ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สิบเอกหญิงวนิดา ศรีไกรรส
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
นายภัทรกร แสงงาม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวนันธิดา นันชัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวนิภาพรรณ โนระ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
นางสาวเฌนิศา ลือชา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.กันยาวีร์ ธิวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.สุทธิกานต์ แซ่ฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางมณฑิชา หัตถกอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนิจฉรา บุดดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวลักษณ์ คมศักดิ์สถาพร
พนักงานจ้างทั่วไป 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 79501 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 053602743

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft