กองคลัง

นางวิลาวัลย์ โนระ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลั

นางสิริลักษณ์ อินเทพ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สิบเอกหญิงวนิดา ศรีไกรรส
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
นายภัทรกร แสงงาม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวนิภาพรรณ โนระ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
น.ส.กันยาวีร์ ธิวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.สุทธิกานต์ แซ่ฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางมณฑิชา หัตถกอง
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป

 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 58913 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 053602743

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft