กองคลัง

นางวิลาวัลย์ โนระ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.093-1401193

นางสิริลักษณ์ อินเทพ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร.
สิบเอกหญิงวนิดา ศรีไกรรส
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
โทร.
นายภัทรกร แสงงาม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร.
นางสาวนันธิดา นันชัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร.

นางสาวนิภาพรรณ โนระ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
โทร.
นางสาวเฌนิศา ลือชา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.

น.ส.กันยาวีร์ ธิวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร.
น.ส.สุทธิกานต์ แซ่ฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.

นางมณฑิชา หัตถกอง
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.
นางสาวนิจฉรา บุดดี
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.
นางสาวเยาวลักษณ์ คมศักดิ์สถาพร
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร. 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 95678 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 093-1401193 โทรสาร -
E-mail : por57310@hotmail.com

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft