สำนักปลัด

นายประเวศ ปงรังษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ


นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นายณัฐสิทธิ์ กันยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเจษฎา โปงวงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางพรเพชร จิตบาล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางมนธิชา ลือชา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์ ยาละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชัยนันท์ แจ้งมณี
นิติกร ปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวนพมาศ ถิระสังวร
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาวธนาภรณ์ ลือชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววนัสนันท์ วรสิทธิ์ปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายชัยวิชิต บุญยวง
พนักงานขับรถยนต์

นายสี วงศ์ผา
พนักงานตกแต่งสวน
นายสมศักดิ์ มนตรี
พนักงานขับรถยนต์
นายเกรียงไกร วรรณพรม
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรัตนา หัตถกอง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางทัศนีย์ ไชยลังการ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางวัลนิกา ถาวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางรุ่งทิวา ประเสริฐ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิฑูรย์ ไชยลังการ
พนักงานจ้างทั่วไป

ว่าง

 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 43615 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
โทร. 053-602742 , 053602743

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft