สำนักปลัด

นายประเวศ ปงรังษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ


นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นายณัฐสิทธิ์ กันยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเจษฎา โปงวงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางพรเพชร จิตบาล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางมนธิชา ลือชา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ่าสิบเอกไพรสัณฑ์ ยาละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวนพมาศ ถิระสังวร
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวธนาภรณ์ ลือชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ มนตรี
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยวิชิต บุญยวง
พนักงานขับรถยนต์

นายสี วงศ์ผา
พนักงานตกแต่งสวน
นางสาวรัตนา หัตถกอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางทัศนีย์ ไชยลังการ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางวัลนิกา ถาวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิฑูรย์ ไชยลังการ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาววรางคณา ไชยะวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 55450 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 053602743

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft