สมาชิกสภาฯ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

นายคำปัน แสงงาม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
นายประเวศ ปงรังษี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

นายคำ วงศ์ผา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นายคำจันทร์ ธิวงศ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นายวิชัย แสงงาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
นายวุฒิชัย อุสาใจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2

นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
นางมริวรรณ์ ถาวงศ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
นายเกียรติกุล พิชัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6

นางหมาย แสงงาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
นายสมชาย วงศ์นภาไพศาล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9

นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
นายสมชาย แซ่ย่าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13

นายกิตติ ครรลองหรรษา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
น.ส.มนัญชญา ผาบรรพตกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
นายชาย แซ่ซ้ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15

นายชาญชัย ย่างวรกูล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
นายชัยสิทธิ์ เจนพบชีวัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17

นายธิติพงศ์ กวินดารกา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
นายสิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 19

นายสมชาติ คงแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 20

 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 81149 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 053602743

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft