สมาชิกสภาฯ

นายนรเศรษฐ์ กมลาสน์กมุท
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
โทร.

นายคำปัน แสงงาม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
โทร.
นายประเวศ ปงรังษี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
โทร.

นายคำ วงศ์ผา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
โทร.
นายคำจันทร์ ธิวงศ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
โทร.
นายวิชัย แสงงาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
โทร.
นายวุฒิชัย อุสาใจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
โทร.

นายอภิรักษ์ แซ่ฟุ้ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
โทร.
นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
โทร.
นางมริวรรณ์ ถาวงศ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
โทร.
นายเกียรติกุล พิชัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
โทร.

นางหมาย แสงงาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
โทร.
นายสมชาย วงศ์นภาไพศาล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
โทร.
นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
โทร.
นายชิงชัย ยอดมณีบรรพต
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
โทร.

นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
โทร.
นายมนตรี ยอดมณีบรรพต
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
โทร.
นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
โทร.
นายสมชาย แซ่ย่าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
โทร.

นายกิตติ ครรลองหรรษา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
โทร.
น.ส.มนัญชญา ผาบรรพตกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
โทร.
นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
โทร.
นายชาย แซ่ซ้ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
โทร.

นายชาญชัย ย่างวรกูล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
โทร.
นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
โทร.
นายชัยสิทธิ์ เจนพบชีวัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
โทร.

นายธิติพงศ์ กวินดารกา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
โทร.
นายพจน์ปรีชา แซ่ย่าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
โทร.
นายสิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 19
โทร.

นายสมชาติ คงแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 20
โทร.

 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 91149 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 093-1401193 โทรสาร -
E-mail : por57310@hotmail.com

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft