ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการ

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง ดังนี้ 
             1.ผู้อำนวยการกองคลัง   ( นักบริหารงานคลัง 7 )                            จำนวน 1 อัตรา
             2.หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหารการศึกษา 6)  จำนวน 1 อัตรา 
             3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  (3-5/6 ว)                                       จำนวน  1 อัตรา
             4.นิติกร  3-5/6 ว                                                                    จำนวน  1 อัตรา
             5..เจ้าพนักงานการเงินละบัญชี 2-4/5                                           จำนวน  1 อัตรา
             6.เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5                                                          จำนวน  1 อัตรา
             7.นายช่างโยธา ( 2-4/5 )                                                          จำนวน  1 อัตรา 
             8.เจ้าพนักงานธุรการ  (2-4/5 )                                                    จำนวน  1 อัตรา
             9.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี1-3/4                                                จำนวน  1 อัตรา
             ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ  ประชาสัมพันธ์มายังข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างและมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง ที่ก.อบต. กำหนด และมีความประสงค์จะโอนย้าย ให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  หรือสอบถามที่งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด โทร 053-602742-3 ต่อ 100

ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2015 เวลา 11:44:26 เปิดอ่านทั้งหมด 1757 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหองเตา หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9 (จุดที่1) ตำบลปอ กว้าง 6 เมตร ยาว1,795 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 27 มีนาคม 2020 เวลา 10:27:41)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไฃปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
( 20 มีนาคม 2020 เวลา 08:56:24)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา
( 12 มีนาคม 2020 เวลา 09:33:28)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
( 12 มีนาคม 2020 เวลา 09:32:16)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง
( 12 มีนาคม 2020 เวลา 09:30:57)
 
 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 62928 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 053602743

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft