ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ฯ

             ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก แล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 แล้วนั้น   บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรโดยการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลปอ  จึงขอประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างดังนี้
1.  สำนักปลัด   ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
     ผู้สอบคัดเลือกได้ คือ นางสาววนัสนันท์   วรสิทธิ์ปัญญา
     สำรองลำดับที่ 1  คือ นางสาวกัญญา        ทะนันไชย
2.  กองคลัง    ตำแหน่งพนักงานจ้างประเภททั่วไป   ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
     ผู้สอบคัดเลือกได้  คือ นางสาวนิภารัตน์    ดอนน้อย
     สำรองลำดับที่ 1   คือ  นายปพน             ชัยวงศ์
3.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป  
      ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป( ผู้ดูแลเด็ก )
     ผู้สอบคัดเลือกได้    -  ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหา -  
     
              ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัว ในวันที่ 19 มีนาคม 2561   เวลา 09.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอ  หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลปอ  จะถือว่าผุ้สอบคัดเลือกในรายนั้น ไม่ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง เป้นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้   ทั้งนี้การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงรายก่อน จึงจะบรรจุและแต่งตั้งได้

            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ  ณ  วันที่  6  มีนาคม 2561 

                                           ( ลงชื่อ)      แสน  ลือชา 
                                                       ( นายแสน   ลือชา )
                                    ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2018 เวลา 16:07:14 เปิดอ่านทั้งหมด 512 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหองเตา หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9 (จุดที่1) ตำบลปอ กว้าง 6 เมตร ยาว1,795 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 27 มีนาคม 2020 เวลา 10:27:41)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไฃปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
( 20 มีนาคม 2020 เวลา 08:56:24)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา
( 12 มีนาคม 2020 เวลา 09:33:28)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
( 12 มีนาคม 2020 เวลา 09:32:16)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง
( 12 มีนาคม 2020 เวลา 09:30:57)
 
 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 62924 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 053602743

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft