ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา

              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ   อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย   มีคสวามประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ  เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1.พนักงานจ้างประเภทจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  1 ตำแหน่ง
2.พนักงานจ้่างประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป   1 ตำแหน่ง
3.พนักงานจ้่างประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก )   1 ตำแหน่งโดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรและสรรหา    ได้ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด  ตั้งแต่วันที่  30 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์  2561  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  053-602742-3 หรือ 093-1401193 

ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2018 เวลา 16:39:51 เปิดอ่านทั้งหมด 403 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศ อบต.ปอ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ2562
( 01 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10:49:31)
 
ประกาศอบต.ปอ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลปอและพนักงานจ้าง
( 01 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10:48:36)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราาชกา
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีความประสงคืรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามกรอบอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ที่ว่าง ( 16 มกราคม 2019 เวลา 09:58:29)
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลปอหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่
( 07 มกราคม 2019 เวลา 09:16:48)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหม
( 28 ธันวาคม 2018 เวลา 16:15:56)
 
 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 45510 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
โทร. 053-602742 , 053602743

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft