ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา

              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ   อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย   มีคสวามประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ  เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1.พนักงานจ้างประเภทจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  1 ตำแหน่ง
2.พนักงานจ้่างประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป   1 ตำแหน่ง
3.พนักงานจ้่างประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก )   1 ตำแหน่งโดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรและสรรหา    ได้ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด  ตั้งแต่วันที่  30 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์  2561  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  053-602742-3 หรือ 093-1401193 

ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2018 เวลา 16:39:51 เปิดอ่านทั้งหมด 442 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
( 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:15:47)
 
ขอความอนุเคราะห์ บุคคล นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ตอบแบบ
( 10 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:00:28)
 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาคม
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น นำข้อมูลไปแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการ โดยดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2562 ณ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลปอ ( 17 เมษายน 2019 เวลา 10:46:41)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้
ด้วยองค์กาารบริหารส่วนตำบลปอ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 03 เมษายน 2019 เวลา 11:39:57)
 
ประกาศ อบต.ปอ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ2562
( 25 มีนาคม 2019 เวลา 15:14:04)
 
 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 48885 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
โทร. 053-602742 , 053602743

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft