รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 12/07/2020 เวลา 10:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 27.4 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 85 %
ความกดอากาศ : 1006.22 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออก ความเร็ว 3.7 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีฝนธรรมดา ขนาดเบา ตกต่อเนื่องกัน
ฝนสะสมวันนี้ : 0.2 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:48 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 19:05 น.