รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 22/10/2021 เวลา 10:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 22.2 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 97 %
ความกดอากาศ : 1015.69 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีพายุฝนฟ้าคะนอง ขนาดเบาหรือปานกลาง
ฝนสะสมวันนี้ : 21.2 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:17 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:53 น.