รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 14/12/2019 เวลา 07:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 11.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 90 %
ความกดอากาศ : 1020.94 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 6.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:46 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:44 น.