รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 22/04/2019 เวลา 13:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 35.3 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 38 %
ความกดอากาศ : 1004.68 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : ท้องฟ้าโปร่ง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:56 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:42 น.